Nồi phở thơm ngon thiệt quá trời,
Không ngờ ta nấu khéo người ơi...
Hành thơm xắt nhỏ cùng chanh miếng,
Húng quế cho nguyên với ớt rời.
Bún trắng nhúng vào canh nóng bỏng,
Bò gân thái để mặt êm phơi.
Chan lên nước cái như trần vậy,
Thêm chút ngò gai, giá sống... mời!

31.7.2015