Vắng tiếng oanh…
Rừng xanh vẫn xanh
Mà im lặng đến lạnh lùng
Là khi khắp cùng, cành thấy trống trải…

Khi nắng rải…
Rừng khắc khoải khẽ thở dài
Vì nắng ấm chẳng tài nào làm rừng cây mang ý nghĩa…
Một rừng cây! khi thiếu tiếng chim kia ca hót trên cành.

Cành u hoài…
Chim cũng u hoài? nơi nào đó… xa xôi
Hoặc tiếng oanh vui thửa rừng bên kia…
Hay oanh buồn trên núi… nhớ cành yêu?

Miền bên kia mưa ướt nhiều… chim không bay về được.
Ngày mai mưa tạnh…
Nắng đẹp vẫn lên và chim về
Tiếng oanh ca lại say mê trên cành lá…

Xuân 3.2015
Tình tự thi tập 3