Khi thi hứng đã cạn nguồn, em ạ
Anh gọi về những con chữ đầu tiên
Chữ như sóng, nghĩa im lìm cát
Biển yêu thương không bóng con thuyền...

Đâu con chữ tinh khôi giọt nắng
mỗi bình minh anh thầm nói lời yêu
đâu con chữ long lanh giọt nước
Mắt em nhìn xao động cả trời sao...

Đâu con chữ nồng nồng hơi sữa mẹ
Sống trọn đời nhắm mắt chẳng nguôi quên
Đâu con chữ mang hình cây dáng núi
Khắc chạm vào tâm khảm chốn thâm nghiêm

Đâu con chữ như mầm cây trên đất
Chữ nói lời gốc rễ của cây
Chữ cầm tay dắt ta về nguồn cội
Hồn vía người trong bóng chữ ai hay

Môi tìm lại dấu yêu đường xanh cũ
Bến đợi chờ thấp thoáng cánh buồm nâu
Chữ của thơ chỉ trái tim tìm được
Chữ với người khuất lấp trong nhau...