Nếu như không coi em là nắng
Hãy để em vắng bóng buổi trưa
Nếu đã không xem em là mưa
Xin đừng đưa em qua những mùa giông bão

Đừng ảo não lo lắng em thế nào
Đừng vì thương mang ngọt ngào giả dối
Dẫu bóng tối khiến em bước chậm chân
Đừng ân cần vì anh là vực thẳm

Thái Nguyên mưa lạnh ngày 19/2/2022