Trẻ con chơi làm phi công
Chơi trò lái tàu, chơi trò xây dựng
Chơi cả trò kiếm tìm địa chất
Hoặc thậm chí du hành bay mãi tới trăng sao

Trẻ con
Chỉ chơi những trò ước mơ nghiêm túc
Không lãng mạn như người lớn bao giờ!
Bởi chỉ có người lớn là vô bổ
Dám chơi trò sáng tạo những vần thơ!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)