Hai con trai tôi ngoan
Hai niềm hy vọng
Hai ngọn lửa sống

Thời gian lao nhanh trên con đường lớn
Nguồn dự trữ của tôi
Đã có hai tuổi trẻ đây rồi

Cuộc đời cháy trong tôi không tắt
Tôi có những hai vĩnh cửu
Hai con trai


Nguồn: Thơ trữ tình Nga - Việt, Hà Nội, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)