Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 17:03, số lượt xem: 276

Em ơi có biết anh còn nhớ
Lẳng lặng trong lòng túc tắc yêu
Lúc nhớ lúc quên đan thành sợi
Ngoắc ngoéo vào nhau rối cả nùi

Muốn mang cả mớ đem đi đốt
Xém lửa khét tình phỏng thịt da
Tro tàn không nỡ, đành dập dụi
Mà mùi da thịt có phôi pha?