Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 19:45, số lượt xem: 240

Chiều nay xóm đạo biệt tăm hơi
Vì em lén chúa để rong chơi
Chúa buồn đến độ không thèm khóc
Để nắng chạm chiều lấp lóe xanh.