Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2017 14:09, số lượt xem: 315

Mười năm mỏi bước trở về
Sân rêu nghe vọng câu thề ngày xưa
Bao phen nắng tắt mưa thưa
Dưới cầu nước mới như vừa chảy qua.
Mấy mùa cây gạo đơm hoa
Mấy mùa tiếng vạc bay qua ráng chiều
Mấy người biết một người yêu
Một mình bến vắng thả diều lên mây
Thả đi muôn tiếng sáo bay
Riêng ai đứng đợi nơi này mấy năm..

Hà Nội, 26/3/2015