15.00
Đăng ngày 12/05/2020 07:47, số lượt xem: 276

Nói gì đây đến lúc phải xa rời
Bàn tay đã buông lơi trong nước mắt
Chia tay nhau mà lòng buồn se sắt
Rồi mai đây mỗi đứa mỗi phương trời

Mai xa rồi đừng gửi nhớ cho tôi
Những chiều mưa mình cùng nhau chung bước
Đi bên nhau đâu ai nào biết được
Rồi mai đây cũng sẽ phải xa rời

Tôi xin tìm lại chút nắng xa xôi
Gửi cho ai chút bồi hồi mong nhớ
Lỡ mai sau khi lòng mình tan vỡ
Sẽ không còn vương vấn thuở ngày xưa