Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2016 15:01, số lượt xem: 351

Nhớ người lệ đã cạn khô
Nhớ người ta đã tháng ngày héo hon
Đêm đêm thao thức một mình
Không người sưởi ấm một mình lạnh hưu
Thường Nga ngự ở trăng kia
Phải chăng cũng thế tháng ngày như ta
Cõi lòng biết tỏ cùng ai
Để rồi ôm lấy sâu sâu vào lòng

4/08/2016