Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2016 13:38, số lượt xem: 291

Hoa kia chưa kết (trái) hoa đã tàn
Yêu người chưa thắm người đã xa
Sầu não sầu người sầu tận can
Sầu cho lệ cạn mắt sưng khô

Khi dịch bài: Vô đề - tương kiến nan diệc diệc nan - gặp đã khó chia thời khó hơn
Thạch ngọc, thạch hà,ht
Ngày 3/08/21016