Đăng ngày 18/09/2023 05:47, số lượt xem: 29

Câu thơ gút mắc những lời bình
Giọt rượu đời hờn ánh mắt xinh
Để kẻ chăn đơn sầu tiếng sóng
Cho đêm gối chiếc hận người tình
Từ chiều thấy lá thu rơi động
Đến tối nhìn dòng chữ dẫn kinh
Giữa cõi mơ hoang màu ảo ảnh
Tôi em mộng mị bóng tìm hình.

TPCL 18/09/2023