Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2014 15:17

Ánh sáng gieo vàng cả mặt sân
Sương đêm vời vợi dải sông Ngân
Tình Thu trong vắt trăng mười bốn
Giá chậm sang Đông, bớt bão gần!


8. 2011
Nguồn: Thơ tuyển, Lệ Thu, NXB Văn học, 2014