Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2021 11:53, số lượt xem: 63

Đường đời mải miết trôi qua,
Quên nhìn trăng cũ soi ta tháng ngày.
Đêm nay bỗng thấy song bày,
Vầng tròn đỏ chói trời Tây treo cành.
Nay rằm tháng chín thu lành,
Sài Gòn bớt dịch trăng thanh sáng ngời.
Chị Hằng mong mãi chiếu soi,
Để cho bóng tối phải rời trần gian.

Cảm tác bất chợt thấy trăng qua cửa sổ phía Tây đêm 15-9-Tân Sửu.