Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2019 15:49, số lượt xem: 484

Con vật thiêng liêng đất trời,
Bốn mùa trong bộng suốt thời “vo ve”.
Dạo chơi sông núi tối về,
Ăn hoài tinh chất cỏ huê lần hồi.
Khen chúng giữ nghĩa chúa tôi,
So tình phụ tử con người còn thua.
Nhân gian mà tôn sùng vua,
Như loài ong mật dễ ngừa chiến tranh.