22.50
Đăng ngày 14/02/2019 15:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 27/11/2020 19:53, số lượt xem: 1235

Thiêng liêng con vật đất trời,
Bốn mùa trong bộng suốt thời “vo ve”.
Dạo chơi sông núi tối về,
Ăn hoài tinh chất cỏ huê lần hồi.
Khen cho giữ nghĩa chúa tôi,
So tình phụ tử con người còn thua.
Nhân gian mà quí trọng vua,
Như loài ong mật dễ ngừa chiến tranh.