Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2021 05:45, số lượt xem: 73

Nhớ năm tiểu học trường làng*,
Các thầy tổ chức tham quan Tháp Hời.
Đồng Dương tháp cổ một thời,
Viện tu Phật Giáo một nơi kinh thành.
Ngày xưa khi viếng vắng tanh,
Cỏ cây phủ kín xung quanh tháp tàn.
Tháp còn một chóp hiên ngang,
Bồ đề cây rễ bám quanh ngoằn ngoèo.
Không còn tượng Phật phù điêu,
Chỉ còn bực đá cỏ rêu phủ đầy.
Thăm nơi phế tích chi đây?
Hiểu sâu lịch sử công dầy tổ tiên**.
Mở mang bờ cõi tiên hiền,
Công đầu công chúa Trần Huyền Trân xưa.

* Niên học 1960-1961, đang học lớp nhất (nay là lớp 5), tiểu học Sơn Châu, Quế Sơn, Quảng Nam.
** Các thầy giảng thêm về lịch sử khi tham quan.