Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/12/2020 10:34, số lượt xem: 286

Nhớ cô Lương Thị Hồng Đào
Rời nhà chồng thuở mới vừa về,
Bởi chưng không hợp cảnh phu thê.
Quyết tâm học thuốc theo thân phụ,
Vượt bao gian khổ cố theo nghề.