Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/11/2021 18:57, số lượt xem: 48

Trường hai mái ngói đỏ au,
Rừng sim giáp với tường rào bụi cây.
Sân trường đất cát cỏ đầy.
Giờ chơi bi, đáo, nhãy dây, đá cầu.

Thầy không nghiêm khắc lắm đâu,
Chúng tôi một phép lo âu gặp thầy.
Thầy thăm trò học gần đây,
Thường trò chào hỏi biến ngay khỏi nhà.

Quân, sư, phụ mẫu đề ra,
Ăn sâu văn hoá nươc ta lâu rồi,
Nếp xưa luôn được vun bồi,
Nền luân lý ấy muôn đời nên theo.