Đêm trăng đẹp lắm chị Hằng ơi,
Trần thế làm em chán lắm rồi,
Muốn vượt cầu vồng thăm viếng chị,
Trên trời chắc chẳng cảnh chia phôi?