Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2021 05:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 29/11/2021 06:01, số lượt xem: 62

Những năm còn học Quế Sơn,
Phổ Thông tạp chí tôi thường được xem,
Cậu* tôi tiểu học giáo viên,
Hai kỳ một tháng ra liền mua ngay.
Văn chương ham thích tháng ngày,
Thích tài Nguyễn Vỹ nhiều bài thật hay.
Tôi thường mượn đọc mê say,
Nhiều đêm khuya đọc sau bài vở xong.
Diệu Huyền, Tâm Trí, Tân Phong**,
“Tuấn, chàng trai nước Việt”, cùng, “Mình Ơi”***,
Thơ Lên Ruột nhạo cười đời,
Tiếng Anh, tiếng Pháp ông thời viết thông.
Suốt đời xông xáo Tây Đông,
Yêu nghề làm báo ông không nản lòng.
Ông luôn chống lại bất công,
Nhiều lần tù tội một lòng kiên trinh.

* Em ruột của Mẹ.
** Các bút hiệu của Nguyễn Vỹ.
*** Các đề mục thường xuyên do Nguyễn Vỹ phụ trách trên bán nguyệt san Phổ Thông.