Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/12/2021 20:10, số lượt xem: 72

Dáng kiều mỏng mảnh thanh tao,
Khoe duyên áo trắng hồng đào thắm tươi.
Cánh tầng tháp ngọc vươn trời,
Thân chìm địa phủ hoa chơi thiên đường.
Cho đời cả sắc lẫn hương,
Người thì thưởng sắc, cúng dường hoa thơm.