Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2020 11:48, số lượt xem: 357

Đầu năm Canh Tý dịch bùng ra
Chủng loại who đưa Cô Rô Na
Tên bệnh đặt là Covid-19
Siêu vi danh pháp SARS-CoV-2
Đến ngày mười sáu tháng ba sáng (7h30)
Đã nhiễm một năm bốn quốc gia (154)
Người chết sáu ngàn bốn chín chín (6.499)
Một trăm sáu chín ba bốn mốt ca (169.341)
Cầu mong Thượng đế ban ơn phước
Thế giới sớm ngày dịch cúm qua.