Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2021 11:46, số lượt xem: 91

Trần gian khổ bởi Cô Rô Na,
Thế giới nước nào cũng trải qua,
Trận dịch kinh hoàng trong lịch sử,
Phải chăng mắc bệnh khỏi can qua?

Tàn phá chiến tranh người, cửa nhà,
Vùng miền xung dột vài nơi xa.
Khí tài qui ước thường dùng đến,
Thiệt hại gây ra rồi cũng qua.

Chiến tranh thế giới nếu bùng ra,
Nguyên tử, hạt nhân, dùng tối đa.
Thiệt hại địa cầu không kể xiết,
Nhiều năm di hại chẳng buông tha!

Thế chiến thứ ba không xảy ra,
Thay vì súng đạn, Cô Rô Na.
Bớt đi huỷ diệt người, cơ sở,
Thượng đế chắc còn thương chúng ta.