Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2018 09:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 24/09/2019 16:30, số lượt xem: 157

Loài ong siêng năng hơn người,
Sáng tinh mơ người chưa rời chiếu chăn,
Đội sương rời tổ đi săn,
Hoa vừa chớm nở mật tăng hút liền.

Loài ong chăm chỉ hơn người đời,
Giường chiếu tinh mơ người chẳng rời,
Rời tổ đội sương ong đã tới,
Hoa vừa chớm nở mật săn rồi.