Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2018 09:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 26/11/2020 20:03, số lượt xem: 293

Loài ong chăm chỉ hơn người,
Sáng tinh người chửa muốn rời chiếu chăn,
Đội sương rời tổ đi săn,
Hoa vừa chớm nở mật tăng hút liền.

Loài ong chăm chỉ hơn người đời,
Giường chiếu tinh mơ người chẳng rời,
Rời tổ đội sương ong đã tới,
Hoa vừa chớm nở mật săn rồi.