Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/12/2018 09:01, số lượt xem: 91

Loài ong siêng năng hơn người,
Sáng tinh mơ, người chưa rời chiếu giường,
Ong đã rời tổ đội sương,
Hoa chớm nở đã khai trương hút mật.