Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2021 23:04, số lượt xem: 95

Mưa lún phún êm đềm trên mái lá,
Trâu biếng lười nằm nhơi cỏ ngoài song.
Chó nằm ngủ im lìm trên đống rạ,
Bên vườn rau ngồng cải rộ đơm bông.

Trên đồng lúa xanh um, luồn trước gió,
Lấm chấm đàn cò trắng lượn bay sà.
Nhấp nhô trẻ cắm câu đặt lờ đó,
Lúa đòng đòng mơn mởn trổ hoa ra.

Trên bến vắng con đò lười vắng khách,
Đàn bồ câu sà xuống mổ lúa rơi.
Vài chim chích chập chờn bên khóm lách,
Hàng bằng lăng hoa tím rụng tơi bời.