Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/10/2021 20:19, số lượt xem: 114

Cha tôi nhớ lúc tuổi thơ,
Tôi cùng trẻ xóm bày trò vui chơi,
Trẻ thường cải vả lôi thôi,
Cha đánh tôi trước chẳng đòi nguyên nhân.
Ra đời tôi thấy nhiều lần,
Con mình bênh vực bất cần đúng sai.
Cha tôi nhường nhịn dài dài,
Bà con hàng xóm không ai phàn nàn.
Phải chăng để lại thế gian,
Cho tôi phước đức tôi hằng hưởng đây.