Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2021 18:22, số lượt xem: 61

Canh Tý tân niên chúc tộc Lương,
Công danh tài lộc vẹn đôi đường.
Toàn gia sức khoẻ luôn sung mãn,
Nguồn cội không quên ở bốn phương.

Canh Tý tân niên chúc khoá mười,
Toàn gia hạnh phúc vẹn vui tươi.
Bản thân sức khoẻ luôn sung mãn,
“Bảy bó” tiến lên “chín bó” thôi*.

LTN cẩn bút 17h20 20/1/2020
*Bảy bó, chín bó tiếng lóng bạn bè K.10 chỉ U 70, U90