Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2021 12:40, số lượt xem: 99

Quân trường chờ luyện sĩ quan,
Nhận tin trúng tuyển vào ngành Nông Lâm.
Sinh năm bốn chín dư năm (1),
Đậu vào Đại học khỏi tầm động viên.
Mừng xin xuất ngũ ngay liền,
Ghi danh năm nhất học chuyên ba nghề.
Không thân thích không nơi về,
Nông lâm cư xá cận kề xin ngay.
Mậu Thân khói lửa tràn đầy,
Nông Lâm Cao Đẳng trường này bốn năm (2).
Toạ đường Cường Để bốn lăm (3),
Cộng Hoà thành cũ năm năm trước rồi (4).
Nay thành ba Đại học thôi,
Nông Lâm Văn Dược cùng ngồi khuôn viên (5).
Quê hương khói lửa triền miên (6),
Gia đình tài trợ đứt liền bảy năm.
Ngày đi học tối đi làm,
Bốn năm tự lập dạy kèm tư gia.
Bảy hai tốt nghiệp trường ra.
Cũng nhờ cư xá giúp ta học thành.

Chú thích:
(1) Theo luật động viên xưa 19 tuổi còn tuổi miễn đi lính nếu đậu vào Đại Học
(2) Học trình 4 năm.
(3) Số 45 Cường Để, Q.1 Sài Gòn.
(4) Dời từ Bảo Lộc từ 24-8-1963.
(5) Đại Học Văn Khoa, Đại Học Dược Khoa, Cao Đẳng (Đại Học) Nông Lâm Mục.
(6) Từ năm 1964 vùng nông thôn Quế Sơn chiến cuộc lan tràn.