Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2021 06:39, số lượt xem: 92

Năm xưa hội Tết quê tôi,
Có môn giải trí: Bài chòi, Đánh đu…
Bộ bài chòi có ba pho,
Ba mươi ba lá, hiệu hô ra bài.
Ông ầm, Ba bụng, Tráng hai,
Chín cu, Chin gối, Tám dây, Cửu điều.
Bạch huê, Nhất nọc, Nhì nghèo,
Ba gà, Tứ sách, kế theo Nhứt trò.
Ngũ trưa, Sáu bưởng, một lò.
Bảy thưa, Tứ gióng, thêm vô Sáu tiền,
Bành hai, Nhì bí, theo liền.
Bát bồng, Thất nhọn, Tám tiền, Lục trang,
Cửu chùa, Thất liễu, Tam quăng,
Chín xe, Tám miếng, thêm thằng Dái voi*.
Bành ba, Đỏ mỏ, Con vua**.
Xướng ca nghệ thuật từ xưa lưu truyền,
Vinh danh di sản một miền.
Trở thành văn hoá gắn liền lòng dân.

* Dái voi còn gọi là Tứ tượng.
** Con bài Thái tử.

Một số địa phương có con Bánh hai (có thể là Tráng hai?), con Năm rún hay Đổ ruột, v.v…và có thể có thêm một số con bài khác.