Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/08/2018 16:10, số lượt xem: 365

Hai trâu mang ách gồng bờm,
Ba che cuốn mía nước tươm xanh nhờ.
Bên lò hừng hực khói mờ,
Chảo sôi sùng sục đường chờ rót ly.
Miếng đường nâu xỉn đen sì,
Mồ hôi thấm đượm quản gì nắng mưa.
Cày sâu cuốc bẩm sớm trưa,
Mía đường phụ giúp lúa mùa thất thu.

Tháng 5,1962