Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/06/2021 16:49, số lượt xem: 129

Qua song liễu rủ mai rời,
Giang hồ dừng bước vì đời già nua.
Ngày xuân bóng tối đuổi xua,
Lâu năm đất khách, nhớ xưa xuân nào.
Xa quê nghìn dặm trăng sao,
Đồng Thành thôn cũ sóng xao Rù Rì.
Lạnh lùng tiễn cổ kim đi,
Đêm đen đâu thấy xuân thì đang qua.