Hoa đào nở cạnh giếng thơi
Song song đôi yến giữa trời sát bay
Mỹ nhân dáng vẻ phô bày
Sắc xuân hiện rõ lụa này áo ai
Tự yêu thường mở gương soi
Ngượng ngùng muốn khép cửa ngoài lúc nay
Đi đường khách liệu có hay
Từ xa về thấm hương bay năm mùi.