Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 16/06/2014 14:28 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/06/2014 15:15 bởi hongha83
Chương này gồm 3 phần và cũng là chương cuối kết thúc truyện thơ:
1. Lão hai Thôi trở về
2. Chiếc khăn da dê
3. Sum họp