Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/11/2018 22:58, số lượt xem: 111

Xưa nhà anh cuối con dốc
Đôi khi nhìn lên rực rỡ cầu vồng
Khi nhà anh cao ngang mây
Chỉ thấy ánh sáng trắng chảy thành dòng