Giữa chúng mình là khoảng lặng im
Vẹn nguyên khép thành hai thế giới
Nến vẫn cháy và ngoài kia gió thổi
Liệu có còn kịp tới bến bờ xa

Sẽ bền lâu hay chỉ thoảng qua
Phút xao xuyến mùa thu cây đổ lá
Em qua cả màu không gian rất lạ
Nhặt ánh mắt anh về
                    hoá đá
                            thành thơ


Nguồn: Lối em về, đã thu.../ NXB Văn học, 1992.