Đông ấm hơn khi ta nắm tay,
Sưởi ấm cho nhau trong những ngày buốt giá.
Dù tay bạn lạnh cứng như nước đá,
Hay tay mình khô queo như cọng giá.
Dù tay bạn có trầy da, nứt nẻ,
Hay tay mình có mướt mát mồ hôi.
Dù tay bạn móng ngón bị ung thối,
Hay tay mình bẩn thỉu ghẻ nước đầy.
Chúng ta vẫn nên đan chặt tay.

Tình thương chính là chất liệu vô giá giúp mùa đông không lạnh.