đã xoa dầu gió
xông hơi lá
chiều vẫn lạnh đi
khúc khắc mưa

tiêm bao kỉ niệm
truyền thương nhớ
thu vẫn mù mây
gió bấc thưa

lạ
vẫn vã mồ hôi trong giá rét
lòng đã mùa đông tự bấy giờ...

11-2017.