Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2014 15:55

Tặng (P.T.C)

Phủ Quốc nắng
Phủ Quốc bụi
Phủ Quốc rượu ngất ngư
Bạn cùng ta uống nỗi niềm canh cánh

Ngà ngà
Tựa lưng động Hoàng
Ngắm mây bay Tiên Lữ

Bạn dữ dội trong truyện ngắn
Khắc khoải văn chương
Sống mộc mạc
Như lão nông
Không quan tâm lẽ được mất
Muốn người say chếnh choáng mái
tranh lều

Bạn phủi bụi ghế tôi ngồi
Còn mình ngồi đất
Chiều tàng tàng chân duỗi thảnh thơi

Vàng nắng trời
Ta uống
Lẽ vui buồn
Ta uống
Ta uống cả chiều Phủ Quốc
lâng lâng.