Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2014 21:01, số lượt xem: 359

Mưa giăng lối nhỏ bóng em về
Mây mù che kín cả sơn khê
Phong sương tê tái vào da thịt
Em rời hồn tôi tựa cơn mê

2005