Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2014 23:59, số lượt xem: 851

Em gọi anh đến những cả trăm lần
Sao anh chẳng lần nào hiện hình cho rõ
Anh vứt vần thơ về một bên góc xó
Vứt hai mươi năm gắn bó với cuộc đời...

Em gọi anh sao anh chẳng trả lời
Chẳng phải em là đời anh - giọt máu
Anh ở trong em qua mắt nhìn đau đáu
Anh gọi ''Châu Linh'' về nương náu tâm hồn

Em gọi anh tha thiết những hoàng hôn
Chẳng thể đâu không bồn chồn day dứt
Thơ nuôi sống anh những lúc cùng lúc cực
Thơ kéo anh lên bờ vực của tục trần

Hà cớ gì mà anh lại rẽ sông ngân
Sống hoài kiếp phàm nhân đầy dối trá
Đẹp quá đó thôi những câu từ rất lạ
Gọi anh về gieo mạ những mùa thơ

Em chẳng tin lòng hóa đá trơ trơ
Khi thơ đã hòa vào ta như hơi thở
Những ẩn tình sao không cùng em rối gỡ
Để ray rứt lòng hoài thơ thẩn gọi anh...!!!

22.10.2013