Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2014 00:03, số lượt xem: 445

''Trai lỡ phong vân gái lỡ tình''
Em còn lưu tiếc tấm thân trinh
Ta còn rong ruỗi miền cổ niệm
Nay lỡ lạc đêm quán hai mình

Rày đây mai đó ta nhói em
Núi non ngàn dặm ngóng dáng quen...???
Em vì khắc khoải từ đâu đến
Rồi sẽ đến đâu, để đáp đền...???

Ta vì trăn trở chuyện nhân gian
Ta muốn ta là tiên với em
Bay qua Hận Hải, Gian Hà đó
Chỉ có ta thôi chốn địa đàng

Em còn nuôi nữa chuyện sang ngang???
Những lúc bên em lúc huy hoàng
Ta còn đâu nữa hồng quang nhãn
Lần sau lần nữa lỡ, đi em...!!!

28.10.2013