Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 30/06/2014 00:07, số lượt xem: 495

Áo rách em giữ cho mình
Để nguyên tấm áo vẹn lành cho anh

Hôm qua tình nghĩa mong manh
Hôm nay tình cũng để dành hôm mai...???
Không cho khâu lại một ngày
Không cho vá lại rứt ray vết sờn...???
Anh còn tiếc nuôi, em hờn
Em còn canh cánh, anh còn phong lưu

Áo dù rách, áo bạc màu
Chong ngọn đèn dầu vá áo cho anh
Anh chẳng mặc, anh để dành...???
Mảnh vá thơm lành mũi chỉ đường kim

Khâu cho anh giấc êm đềm
Mấy mươi năm nữa chong đèn em khâu...!!!

03.11.2013