Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 21/03/2008 06:33 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/04/2008 14:30 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Mấy người biết "Mimơza" là tên khác của "Ngó lời" và "Bóng chữ"
Mimơza
      Em vẫn đây
                Mà em ở đâu?