Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:29

Qua chuyến đò ngang là quê Ngoại.
Đường sống trâu, bùn lấm, bấm chân về.
Gió bấc, ngọn tre cào mái rạ.
Sóng nghèo ì oạp vỗ chân đê.