Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 22/05/2017 11:07, số lượt xem: 555
... Gặp Em, Ta nghe lòng xa vắng
Như được gì, như mất... Một nửa rơi...
        Bóng nho nhỏ cuối đồi
        Thảng thốt khúc lòng tôi _
        MỘT NỬA RƠI Những gì
                                  Còn gì
       Mênh mông chiều vắng Em.