Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2019 14:17, số lượt xem: 163

Hồ Tây dấu ấn kinh đô cũ
Thuyền rồng vua ngự khuấn mù sương
Ba vạn cung nữ đẹp ngàn sắc
Vắng bóng ai kia sen nhạt màu
Chiều lòng người đẹp vua ban sắc
Đóng ngàn chiếc thuyền thiếp xem trăng
Trên hồ mỹ nữ đưa đẩy nhẹ
Thuyền rồng theo gió khẽ đu đưa!