284.18
Đăng ngày 21/11/2019 14:39, số lượt xem: 6598

Không còn đủ yêu nữa
Em nhắm mắt mà đi
Tràng Tiền xưa lỗi hẹn
Sao vỡ nát nhịp cầu

Chừ thì anh đã nhớ
Chừ thì anh đã thương
Chừ thì anh không thể
Thương em đến khôn cùng

Tình anh chỉ có vậy
Khi đến vội qua mau
Làm sao không lỗi hẹn
Để nhịp cầu chênh vênh

Nước mắt em nhỏ xuống
Dòng sông Hương đưa đi
Quặn lên bờ chua xót
Bâng quơ mõ chiều tà

Chừ thì em đã hiểu
Khi không còn thương nữa
Cứ nhắm mắt mà đi
Mặc chuông Thiên Mụ đổ!