314.13
Đăng ngày 04/11/2019 15:36, số lượt xem: 3728

Ta yêu nhau lâu chưa
Em cũng không nhớ nữa
Đã bao mùa tuyết đổ
Cây nhìn lá lìa cành

Cũng ai đó nói rằng
Yêu ba năm phù du
Năm năm thành chân thật
Mười năm mới là tình

Tình chúng ta rất đẹp
Đẹp đến độ mong manh
Pha lê thì dễ vỡ
Bóng nguyệt em tạo thành

Bây giờ và mai sau
Lấy đâu ra ảnh cưới
Hay chúng ta tự hiểu
Bóng hình lồng trong nhau

Em cũng muốn bên anh
Nhưng em cũng rất sợ
Pha lê thì dễ vỡ
Hay cứ ở xa nhau

Rồi sẽ đến một ngày
Pha lê không sợ vỡ
Ta tan lẫn vào nhau
Bóng lồng vào khung ảnh.