Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/11/2019 10:49, số lượt xem: 248

Trời đương nóng nực đổ mùa đông
Chăn đơn đem cất lại mang dùng
Chỉ có nàng Bân vui hớn hở
Áo chàng thiếp đan cũng vừa xong
Thương chàng thiếp gửi vào trong áo
Nhớ chàng thiếp gửi vào đường kim
Trời đem chút gió mùa đông bắc
Giữa mùa đương nóng nắng tháng tư
Bâng khuâng đứng giữa làn gió bấc
Thương người đan áo nhớ má hồng.